Telefon

Infolinia: 885 403 130 (pn-so 7:00-21:00)

Koszyk jest pusty, dodaj produkty a pojawią się one w tym miejscu.
Waga: (0.00 kg)
Suma: 0
Do darmowej dostawy brakuje: 0
Terminy dostawy Sprawdź termin dostawy
Płatności VISA
Płatności Mastercard
Płatności przelewem bankowym
Płatności ecard
Potrzebujesz pomocy? Zadzwoń: 885 403 130 lub napisz do nas
Menu mobilne
Ulubione
0
Koszyk
0
Powrót
Powrót

Regulamin zakupy +

Regulamin akcji lokalnej  E.LECLERC JAROSŁAW „ZAKUPY+”

w ramach Programu Lojalnościowego BONUS E.Leclerc

(wersja obowiązująca od dnia 1 stycznia 2024 r.)

 1. Organizatorem akcji lokalnej „ ZAKUPY+” jest Jarosławdis Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 45/79, 00-347 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000635634, o numerze NIP: 5252675059, zwaną dalej E.Leclerc Jarosław.  Akcja lokalna „ZAKUPY+” obowiązuje wyłącznie w hipermarkecie E. LECLERC w Jarosławiu przy ul. Sikorskiego 2A.

 

 1. Akcja lokalna „ZAKUPY+” skierowana jest do klientów hipermarketu E. Leclerc Jarosław – pełnoletnich osób fizycznych niebędących przedsiębiorcami. Warunkiem udziału w Akcji lokalnej jest uczestnictwo w ogólnopolskim Programie Lojalnościowym Bonus E.Leclerc na zasadach określonych w regulaminie Programu Lojalnościowego. Niniejszy regulamin Akcji Lokalnej określa zasady przyznawania dodatkowych korzyści klientom sklepu E.Leclerc Jarosław, którzy rejestrując się w Programie lojalnościowym wybrali ten sklep jak Sklep macierzysty.

 

 1. Uczestnik akceptuje warunki uczestnictwa w programie poprzez rejestrację w Programie Lojalnościowym BONUS E.Leclerc na zasadach określonych w Regulaminie Programu Lojalnościowego.

 

 1. Akcja lokalna będzie realizowana w okresie trwania Programu Lojalnościowego do odwołania. E.Leclerc Jarosław poinformuje klientów o zakończeniu możliwości zbierania punktów premiowych w ramach akcji lokalnej oraz ich realizowania na miesiąc przed zamknięciem akcji lokalnej.

 

 1. Po zakończeniu akcji lokalnej, wszystkie pozostające na Kartach środki zostaną skasowane.

 

 1. Program ma na celu nagrodzenie lojalności klientów hipermarketu E.Leclerc Jarosław poprzez umożliwienie gromadzenia punktów premiowych i wykorzystywania ich za pomocą Karty Lojalnościowej. Przez punkty premiowe należy rozumieć punkty uzyskane przez Klienta w ramach dokonywanych zakupów wybranych towarów objętych Akcją, które gromadzone są na Koncie, zgodnie z postanowieniami Regulaminu. Jeden punkt premiowy stanowi równowartość jednego złotego (1 pkt = 1 PLN).

 

 1. Programem nie są objęte następujące kategorie towarów:

 

 1. napoje alkoholowe, w rozumieniu art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi;

 

 1. wyroby tytoniowe, papierosy elektroniczne, pojemniki zapasowe lub rekwizyty tytoniowe w rozumieniu ustawy z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych;

 

 1. preparaty do początkowego żywienia niemowląt w rozumieniu art. 3 ust. 3 pkt 27 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia, w tym produktów z kategorii mleka modyfikowanego, żywienia początkowego dla dzieci w wieku od 0 do 6 miesięcy oraz przedmiotów służących do karmienia niemowląt;

 

 1. produkty lecznicze w rozumieniu art. 2 pkt 32 ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne;

 

 1. doładowania telefoniczne pre-paid, startery telefoniczne pre-paid.

 

Wartość wyżej wymienionych produktów nie będzie wliczana do kwoty koniecznej do uzyskania punktu.

 1. Możliwość gromadzenia punktów na karcie następuje w chwili zeskanowania Karty lojalnościowej w kasie przed zakończeniem transakcji, pod warunkiem, że Karta została uprzednio aktywowana. Po zeskanowaniu Karty na Koncie zostaje zarejestrowana kwota przyznanych punktów premiowych za dokonaną transakcję zakupu towarów.

 

 1. W celu skorzystania z punktów premiowych zgromadzonych na Koncie (przeliczanych na środki pieniężne) i dokonania zapłaty za zakupione towary, Klient powinien zeskanować Kartę przy kasie bezpośrednio przed zakończeniem transakcji zakupu towarów i poinformować pracownika kasy o zamiarze skorzystania z całości lub określonej części punktów premiowych (przeliczanych na środki pieniężne) zsumowanych na Koncie w celu dokonania zapłaty (całości lub części) ceny zakupów.

 

 1. Wykorzystanie zsumowanych na Koncie punktów premiowych jest możliwe od następnego dnia po ich przyznaniu.

 

 1. Realizacji zsumowanych na Koncie punktów premiowych (przeliczanych na środki pieniężne) można dokonać jedynie w sklepie stacjonarnym E.Leclerc Jarosław.

 

 1. Jeżeli wartość transakcji jest wyższa niż wysokość równowartości pieniężnej punktów, które Klient decyduje się wykorzystać w celu zapłaty za zakupy, Klient zobowiązany jest dokonać zapłaty brakującej kwoty przy użyciu innych środków płatniczych.

 

 1. Informacja o sumie punktów przyznanych w związku z dokonaniem zakupu towarów jest udostępniana Klientowi na paragonie fiskalnym dla danej transakcji.

 

 1. Informacja o sumie zgromadzonych punktów premiowych zsumowanych na Koncie Klienta jest udostępniana Klientowi w następujący sposób: na paragonie fiskalnym po dokonaniu transakcji zakupu towarów przy użyciu Karty; w POK, w Aplikacji mobilnej.

 

 1. Nie istnieje możliwość rozporządzania punktami zgromadzonymi na koncie Klienta w sposób odmienny od postanowień niniejszego Regulaminu. Punkty nie podlegają wymianie na gotówkę oraz nie są oprocentowane.

 

 1. Okresem rozliczeniowym Konta jest okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia danego roku kalendarzowego; punkty premiowe niewykorzystane przez Klienta w ww. okresie rozliczeniowym będą anulowane.

 

 1. Punkty premiowe przyznane Klientowi przed wejściem z życie programu ogólnopolskiego Bonus E.Leclerc mogą zostać przepisane na nową kartę. Warunkiem przepisania punktów jest rejestracja klienta w programie Bonus E.Leclerc w KASIE przy jednoczesnym zeskanowaniu starej karty lojalnościowej.

 

 1. Za zakupy dokonane przy użyciu Karty na Koncie gromadzone są punkty premiowe w następujących wysokościach:

Za wydane

100 PLN

zwrot na Konto

4 pkt (4 PLN)

Za wydane

200 PLN

zwrot na Konto

8 pkt (8 PLN)

Za wydane

300 PLN

zwrot na Konto

12 pkt (12 PLN)

Za wydane

400 PLN

zwrot na Konto

16 pkt (16 PLN)

Za wydane

500 PLN

zwrot na Konto

20 pkt (20 PLN)

Za wydane

600 PLN

zwrot na Konto

24 pkt (24 PLN)

Za wydane

700 PLN

zwrot na Konto

28 pkt (28 PLN)

Za wydane

800 PLN

zwrot na Konto

32 pkt (32 PLN)

Za wydane

900 PLN

zwrot na Konto

36 pkt (36 PLN)

Za wydane

1000 PLN

zwrot na Konto

40 pkt (40 PLN)

Maksymalna ilość punktów do uzyskania jednorazowo (w ramach jednej transakcji) to 40 pkt (40 PLN).

 1. W ramach Programu organizowane są promocje specjalne, podczas których Klienci posiadający Kartę uprawnieni będą do zakupu danych towarów w promocyjnych cenach. Warunkiem uczestnictwa w promocji specjalnej jest zeskanowanie Karty przed zakończeniem transakcji przy kasie. Wartość zakupionych towarów objętych promocjami specjalnymi nie wlicza się do kwoty zakupów uprawniającej do otrzymania punktów premiowych.

 

 1. W ramach Akcji lokalnej ZAKUPY+ tworzy się Klub SENIOR+. Do uczestnictwa w Klubie SENIOR+ uprawnieni są Uczestnicy, którzy zarejestrują się w programie lojalnościowym Bonus E.Leclerc oraz którzy ukończyli 65 lat i zgłoszą chęć uczestnictwa w POK okazując dokument tożsamości w celu potwierdzenia osiągnięcia wymaganego wieku. Poza premiami określonymi w punkcie 18 niniejszego Regulaminu, uczestnik Klubu SENIOR+ otrzymuje dodatkowy rabat w wysokości 5% wartości zakupów za każde zakupy dokonane w poniedziałek lub czwartek, o ile wartość transakcji wynosi co najmniej 50 złotych. Warunkiem uzyskania dodatkowej premii jest zeskanowania Karty przed zakończeniem transakcji w kasie.

 

 1. W przypadku, gdy Klient zwraca towar, za który zapłacił środkami z Karty Lojalnościowej, zwraca się na Kartę identyczną ilość punktów premiowych pobranych wcześniej z tego Konta jako zapłata w związku z zakupem danego towaru oraz odbiera się towar od Klienta. Klientowi nie wypłaca się gotówki ani innych środków płatniczych.

 

 1. Leclerc Jarosław ma prawo w każdej chwili zakończyć akcję lokalną ZAKUPY+ oraz akcję lokalną SENIOR+ bez podawania przyczyn zgodnie z punktem 4 niniejszego Regulaminu.

 

 1. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie: zasad uczestnictwa w Programie Lojalnościowym, ochrony danych osobowych, odpowiedzialności i reklamacji, a także w odniesieniu do rozumienia pojęć znajdą zastosowanie postanowienia Regulaminu Programu Lojalnościowego Bonus E.Leclerc.

 

 1. Aktualny tekst Regulaminu jest udostępniany Punkcie Obsługi Klienta oraz na stronie https://jaroslaw.leclerc.pl/bonus/regulamin_jaroslawdis

 

Logowanie

Succes
Error
Info

Header

Wybierz
GOTOWE
Przesuń w lewo by podejrzeć koszyk
Przesuń w prawo by otworzyć menu

Dołącz produkty do zamówienia

Dołącz produkty do zamówienia Wybierz numer zamówienia aby dołączyć do niego produkty z koszyka

Komunikat

Przepraszamy, w chwili obecnej niestety nie dysponujemy wolnymi terminami dostaw. Kolejne wolne terminy pojawią się dziś o północy.

Skompletowane już teraz zamówienie, zostanie zapamiętane i po pojawieniu się nowych wolnych terminów będzie można dokończyć proces zamawiania. W przypadku zmian niektórych cen wartość zamówienia zostanie przeliczona.
Rozumiem