Telefon

Infolinia: 885 403 130 (pn-so 7:00-21:00)

Koszyk jest pusty, dodaj produkty a pojawią się one w tym miejscu.
Waga: (0.00 kg)
Suma: 0
Do darmowej dostawy brakuje: 0
Terminy dostawy Sprawdź termin dostawy
Płatności VISA
Płatności Mastercard
Płatności przelewem bankowym
Płatności ecard
Potrzebujesz pomocy? Zadzwoń: 885 403 130 lub napisz do nas
Menu mobilne
Ulubione
0
Koszyk
0
Powrót
Powrót

Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI

sklepu internetowego leclercjaroslaw.pl

 

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
 2. Poszanowanie prywatności

Jesteśmy świadomi, że każdej osobie przysługuje prawo do prywatności, które jesteśmy zobowiązani chronić. Dokładamy szczególnej staranności aby poufne, personalne informacje na temat Użytkowników sklepu internetowego leclercjaroslaw.pl nie trafiły w niepowołane ręce, ani też nie zostały wykorzystane w sposób niezgodny z celem, w jakim zostały powierzone. Dążymy do tego, by zbierane dane były przetwarzane zgodnie z prawem; zbierane dla określonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami; merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

Informujemy, iż wszystkie dane są gromadzone jedynie za zgodą Użytkowników, poprzez formularze zamieszczone na stronie leclercjaroslaw.pl.

Poniżej znajdują się informacje dotyczące plików cookies i danych osobowych oraz celu, w jakim są wykorzystywane na leclercjaroslaw.pl. Są również odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące procesu przetwarzania danych osobowych i wykorzystywania plików cookies. Jeśli nie znajdziesz informacji, której poszukujesz skontaktuj się z nami pod adresem sklep@leclercjaroslaw.pl.

 1. Podmiot zbierający dane

Podmiotem zbierającym dane jest Jarosławdis Sp. z o.o., ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 45/79, Warszawa 00-347, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000635634, NIP 5252675059, zwana dalej Administratorem.

Dane mogą zostać przekazane również naszym partnerom, więcej w pkt V.

 1. Definicje

 

 • cookies (ciasteczka) – oznacza dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, wysyłane przez serwer i zapisywane po stronie Użytkownika na jego urządzeniu,
 • serwis – oznacza stronę internetową, pod którą Administrator prowadzi serwis internetowy, działającą w domenie leclercjaroslaw.pl,
 • urządzenie – oznacza elektroniczne urządzenie za pośrednictwem, którego Użytkownik uzyskuje dostęp do stron internetowych serwisu (np. komputer, telefon, tablet),
 • Użytkownik – oznacza Podmiot, korzystający z naszego serwisu, na rzecz którego zgodnie z przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną,
 • marketing bezpośredni – oznacza przesyłanie Podmiotowi danych za pomocą dostępnych środków komunikacji tradycyjnej oraz za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w tym za pomocą poczty elektronicznej jakichkolwiek materiałów reklamowych, promocyjnych lub informacyjnych, w celu wywołania określonej reakcji Podmiotu danych, w szczególności w celu zachęcenia do nabywania określonych towarów, usług, a także promowania określonych postaw, zachowań lub wizerunku określonych podmiotów.
 1. CEL I PRAWO KONTROLI DOSTĘPU DO TREŚCI SWOICH DANYCH ORAZ ICH POPRAWIANIA
 2. Dane osobowe osób odwiedzających serwis leclercjaroslaw.pl są przetwarzane wyłącznie w celu i zakresie jakim zostały udostępnione. Dane osobowe, które przekazywane są na zasadzie dowolności, są zbierane tylko w zakresie niezbędnym do kontaktu oraz w celach handlowych i marketingowych poprzez rozsyłanie Newsletterów lub Powiadomień.
 3. Podstawą przetwarzania danych osobowych Użytkownika jest konieczność realizacji umowy sprzedaży, której jest stroną lub podjęcia na jego żądanie działań przed jej zawarciem lub umowy o świadczeniu usług drogą elektroniczną. W przypadku przetwarzania danych w celu marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług Administratora podstawą takiego przetwarzania jest:

uprzednia zgoda Użytkownika – opt-in,

lub wypełnienie prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez Administratora (zgodnie z art. 23 ust. 4 Ustawy o ochronie danych osobowych. Za prawnie usprawiedliwiony cel uważa się w szczególności marketing bezpośredni własnych produktów lub usług Administratora) – opt-out.

 1. Każdy Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania, uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania oraz ma prawo wnieść pisemnie, umotywowane żądanie zaprzestania przetwarzania danych, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane. Każdy Użytkownik może wnieść sprzeciw wobec przetwarzania jego danych, w przypadkach wskazanych przez prawo.
 2. W przypadku udzielenia przez Użytkownika zgody na przetwarzanie danych w celu marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług Administratora zgoda może być odwołana w każdym czasie.
 3. Podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie niektórych informacji uniemożliwi reakcję z naszej strony np.: brak danych kontaktowych uniemożliwi udzielenie odpowiedzi na zapytanie złożone za pomocą formularza kontaktowego.
 4. W celu realizacji uprawnień, o których mowa w pkt. 3 i 4 Użytkownik winien zgłosić ten fakt na piśmie w Punkcie Obsługi Klienta Spółki Jarosławdis Sp. z o.o. na adres: ul. Sikorskiego 2A, Jarosław 37-500 lub pocztą elektroniczną na adres: sklep@leclercjaroslaw.pl

III. JAKIE DANE GROMADZIMY I DLACZEGO?

 1. Zbieramy informacje dobrowolnie podane przez Ciebie. Wykorzystywanie zgromadzonych danych ograniczone jest do niezbędnego minimum.
 2. Na naszej stronie internetowej Twoje dane osobowe są wykorzystywane wyłącznie do celów, dla których zostały udostępnione i nie wykraczają poza cele wskazane w pkt. II.
 3. Zbierane przez nas i przetwarzane dane osobowe:
 • Formularz rejestracyjny: imię, nazwisko, ulica, nr, kod, miejscowość, telefon, e-mail. Administratorem danych osobowych jest Jarosławdis Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 45/79, Warszawa 00-347. Dane są zbierane wyłącznie do ich przetwarzania w celu realizacji zamówień sklepu internetowego.
 • Akcja lojalnościowa „Kupuj, Zbieraj i Wybieraj”: imię, nazwisko, ulica, nr, kod, miejscowość, telefon, e-mail. Administratorem danych osobowych jest Jarosławdis Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 45/79, Warszawa 00-347. Dane są zbierane wyłącznie do ich przetwarzania w celu realizacji programu lojalnościowego.
 • Akcja lojalnościowa „Bonus E.Leclerc”: numer telefonu, imię. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator, czyli Galec spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ul. Jutrzenki 137, kod pocztowy 02-231, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000051602, NIP 5222586670. Współadministratorami danych osobowych są podmioty grupy E.Leclerc Polska, których wykaz stanowi załącznik numer 3 niniejszego Regulaminu. Wykaz współadministratorów dostępny jest na stronie leclerc.pl/bonus/wspoladministratorzy
 • Newsletter: tylko adres e-mail, na który wysłane są Newslettery.
 • Powiadomienia: tylko adres e-mail, na który wysłane są Powiadomienia.
 1. ZAPEWNIENIE BEZPIECZEŃSTWA

Na każdym etapie zbierania danych staramy się zapewnić im poufność i bezpieczeństwo. Obejmuje to ograniczony dostęp do informacji o Użytkowniku tylko dla upoważnionych pracowników Jarosławdis Sp. z o.o., firm zewnętrznych obsługujących nasz serwis od strony informatycznej czy też administrujących serwis internetowy. Stosujemy środki, których celem jest jak najlepsze zabezpieczenie danych przed nieuprawnionym dostępem lub niewłaściwym wykorzystywaniem przez osoby nieuprawnione. Staramy się unowocześniać zabezpieczenia wraz z rozwojem technologii, zmieniającymi się potrzebami oraz dostępnymi zabezpieczeniami. Regularnie kontrolujemy zgodność swoich działań z właściwymi przepisami prawa oraz Polityką Prywatności.

Każda z osób mająca dostęp do przekazanych przez Użytkownika danych została zobowiązana do przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych. Z każdą firmą zewnętrzną, która ma dostęp do danych osobowych Użytkownika, jeśli jest to wymagane, zwieramy umowy powierzenia przetwarzania danych obligujące do zapewnienia poufności danych osobowych Użytkownika. W sytuacji, jeśli wykorzystanie danych Użytkownika nie jest uzasadnione celem wynikającym z przepisów prawa, zwrócimy się o potwierdzenie udostępnienia Twoich danych określonym podmiotom. Ponadto, nasze systemy informatyczne posiadają środki zapobiegania nieautoryzowanemu dostępowi.

 

 1. UDOSTĘPNIENIE DANYCH OSOBOWYCH INNYM PODMIOTOM

Informacje, które posiadamy o Użytkownikach udostępniamy podmiotom zewnętrznym, z których usług korzystamy i którym dane są niezbędne do właściwego wykonania naszego zobowiązania. Dane Użytkowników przekazujemy również podmiotom zewnętrznym, którzy pomagają nam w zapewnieniu sprawnego funkcjonowania serwisem internetowym. Obecnie powierzyliśmy dane osobowe firmom:

 • Netgraf Łukasz Sadłowski z siedzibą w Warszawie, ul. Wilanowska 39A,
 • pl Sp. z o.o. z siedzibą w Suchym Lesie, ul. Obornicka 117,
 • Forcom Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Gajowa 6.

Dodatkowo, zgromadzone przez nas dane osobowe mogą być udostępnione organom ścigania i instytucjom państwowym. Obowiązek ten wynika z obowiązujących norm prawnych, zgodnie z którymi możemy zostać zobowiązani do przekazania danych osobowych lub gdy udostępnienie tych danych jest niezbędne do zastosowania procedury prawnej, reakcji na roszczenie bądź podjęcie czynności prawnych czy też zabezpieczenia praw klientów jak również interesu publicznego.

Inne dane niż dane osobowe mogą być przekazane podmiotom trzecim w postaci zbiorczej, charakteryzującej daną grupę (zestawienia analityczne np. odwiedzin strony).

 1. CZAS PRZETWARZANIA INFORMACJI POUFNYCH

Informacje, które nam o sobie udostępniłeś wykorzystujemy jedynie przez okres niezbędny z punktu widzenia naszych potrzeb w zakresie:

 • udzielenia odpowiedzi na pytania zadane przez formularz kontaktowy,
 • wysyłanie Newsletterów i Powiadomieńw ramach działań handlowo-marketingowych,
 • jak również realizacji wymagań prawnych, do których jesteśmy zobowiązani np. dot. reklamacji.

Po tym okresie dane osobowe Użytkownika zostaną usunięte ze wszystkich naszych systemów/nośników, na których zostały utrwalone.

VII. PODSTAWA PRZETWARZANIA DANYCH

Naszą zasadą jest przestrzeganie obowiązujących przepisów prawa dotyczących prywatności i ochrony danych osobowych. Zobowiązanie to odzwierciedla wagę, jaką przywiązujemy do pozyskania i utrzymania relacji z Użytkownikiem.

VIII. PLIKI COOKIES

Nasza strona internetowa może wykorzystywać pliki cookies tzw. „ciasteczka”. Pliki te nie zawierają żadnych danych osobowych. Ciasteczka umożliwiają nam tworzenie analizy i audytu oglądalności, a w szczególności tworzenie anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy serwisu korzystają ze stron internetowych serwisu, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości.

Użytkownik musi także wyrazić zgodę na przechowywanie informacji o nim, co może zrobić za pomocą ustawień oprogramowania wykorzystywanego do łączenia się z serwisem. 

Można korzystać ze strony internetowej sklepu leclercjaroslaw.pl bez wykorzystywania mechanizmów cookies, ale oznaczać to może, że niektóre funkcje strony leclercjaroslaw.pl nie będą działać poprawnie. 

Sklep internetowy leclercjaroslaw.pl dokłada wszelkich starań, aby prowadzony serwis ułatwiał każdemu użytkownikowi składanie zamówień oraz nawigację po stronach leclercjaroslaw.pl. W trosce o bezpieczeństwo i wygodę informujemy, że przeglądając stronę leclercjaroslaw.pl lub dokonując zakupów, akceptują Państwo wykorzystywanie przez sklep leclercjaroslaw.pl pliki cookies. 

Jeśli nie wyrażają Państwo zgody na korzystanie z plików cookies proszę zaznaczyć w ustawieniach przeglądarki opcję nieakceptowania plików cookies lub sygnalizowania ich przesłania przez używaną przeglądarkę.

Ogólne informacje znajdują się na stronie: http://pl.wikipedia.org/wiki/Ciasteczko  

Sklep leclercjaroslaw.pl do poprawnego działania wykorzystuje pliki cookies (po polsku ciasteczka). Są to małe pliki udostępniane po wyrażeniu zgody na urządzeniach użytkowników. Pliki te identyfikują użytkowników serwisu, pomagając tym samym zapewniać najwyższy poziom świadczonych usług. Pliki cookies składają się z liter i cyfr.

Z jakich plików cookies korzysta sklep leclercjaroslaw.pl

Sklep leclercjaroslaw.pl korzysta z plików cookies sesji, trwałych plików cookies oraz plików cookies typu Flash (obiektów LSO — Local Shared Objects). Pliki cookies sesji są to tymczasowe pliki cookies bądź unikatowe identyfikatory, które są powiązane z przeglądarką użytkownika w czasie jego wizyty na stronie leclercjaroslaw.pl. Trwałe pliki cookies pozostają w przeglądarce nawet po jej zamknięciu i mogą być używane przez przeglądarkę przy kolejnych wizytach w witrynie. Pliki cookies typu Flash (obiekty LSO — Local Shared Objects) są to pliki cookies utworzone za pomocą technologii Flash firmy Adobe. Pliki te są zapisywane na komputerze tak samo, jak inne pliki cookies, ale nie można zarządzać nimi z poziomu przeglądarki w taki sam sposób. Można wyłączyć całkowicie pliki cookies i nadal korzystać ze strony internetowej leclercjaroslaw.pl, ale być może trzeba będzie ponownie wprowadzić nazwę użytkownika i hasło oraz mogą wystąpić jakieś inne niespodziewane niedogodności podczas używania lub przeglądania strony internetowej leclercjaroslaw.pl. 

Jak sklep leclercjaroslaw.pl korzysta z plików cookies

Sklep leclercjaroslaw.pl korzysta ze swoich plików cookies w różnych celach, w tym:

 • rozpoznania użytkownika podczas logowania oraz poznania sposobu, w jaki użytkownik dotarł do witryny leclercjaroslaw.pl, aby móc dostarczać mu stosowną zawartość i odpowiednie informacje,
 • zapamiętania preferencji użytkownika,
 • podtrzymania aktywności sesji, co pozwala na korzystanie ze sklepu leclercjaroslaw.pl po jednorazowym zalogowaniu się na stronie,
 • dostosowania sposobu wyświetlania strony do urządzenia z jakiego korzysta użytkownik
 • zapamiętywania produktów dodawanych do koszyka przy składaniu zamówienia.
 • dostosowania zawartości strony internetowej leclercjaroslaw.pl do preferencji użytkownika.
 • podtrzymania sesji użytkownika (po zalogowaniu się na stronie leclercjaroslaw.pl), dzięki której to sesji użytkownik nie musi ponownie wpisywać loginu i hasła korzystając z różnych podstron witryny leclercjaroslaw.pl
 • rozpoznania urządzenia użytkownika i odpowiednio wyświetlenia strony internetowej leclercjaroslaw.pl dostosowanej do jego indywidualnych ustawień oraz potrzeb.
 • zapamiętania historii odwiedzonych stron w serwisie w celu dostosowania odpowiedniej treści.

Statystyka

Google Analytics — jest to narzędzie analityczne zbierające anonimowe informacje statystyczne, takie jak liczba odwiedzin użytkownika na stronie internetowej, data i godzina ostatniej wizyty, wyszukiwarka i słowa kluczowe użyte do znalezienia strony internetowej, łącze za pomocą którego połączono się ze stroną internetową, oraz lokalizacja, z której uzyskano do niej dostęp.  Nie śledzi ona użytkownika podczas nawigacji po innych witrynach. 

Google Analytics używa następujących plików cookies: 
_utma – przechowywane przez 2 lata, 
_utmb – przechowywane przez 30 minut,
_utmc – przechowywane do zamknięcia przeglądarki,
_utmx – przechowywane przez 2 lata.

Z polityką prywatności firmy Google można zapoznać się na stronie: 
http://www.google.com/intl/pl_pl/policies/privacy/  

Aby zrezygnować z plików cookies pochodzących od Google Analytics, należy odwiedzić stronę: 
http://tools.google.com/dlpage/gaoptout  

Ustawienia plików cookies

Nie zalecamy ograniczania działania ani blokowania plików cookies, ponieważ może to wpłynąć na prawidłowe funkcjonowanie sklepu leclercjaroslaw.pl. Jeśli jednak użytkownik zdecyduje się to zrobić, powinien zapoznać się poniżej z dostępnymi opcjami. Wyczerpujące informacje na temat plików cookies można znaleźć na stronie: http://wszystkoociasteczkach.pl/
(Wszelkie treści, materiały oraz elementy graficzne zamieszczone na stronie  http://wszystkoociasteczkach.pl/  chronione są prawem autorskim, które przysługują IAB Polska.) 

Materiały zawarte na niniejszej stronie mogą być wykorzystywane lub rozpowszechniane jedynie w celach informacyjnych oraz wyłącznie z niniejszą notą o prawach autorskich oraz ze wskazaniem źródła informacji: http://wszystkoociasteczkach.pl/

 

Pliki cookies przeglądarki:


W sekcji pomocy na pasku narzędzi większości przeglądarek można znaleźć informacje na temat możliwości zablokowania przyjmowania nowych plików cookies przez przeglądarkę, uzyskiwania od przeglądarki powiadomienia o przyjęciu nowych plików cookies, usuwania plików cookies oraz całkowitego ich wyłączenia.


Pliki cookies typu Flash (obiekty LSO — Local Shared Objects) 


Pliki cookies typu Flash nie występują na stronie leclercjaroslaw.pl, jednak w szczególnych przypadkach mogą być zawarte w reklamach flashowych wyświetlanych na stronie leclercjaroslaw.pl. 
W zależności od używanej wersji przeglądarki możliwe jest również zarządzanie plikami cookies typu Flash przy użyciu przeglądarki internetowej. Informacje na ten temat są dostępne również w witrynie firmy Adobe pod adresem: 

http://www.macromedia.com/support/documentation/pl/flashplayer/help/settings_manager.html

 

Jak zarządzać plikami cookies

 

Jeśli chcą Państwo kontynuować swoją wizytę na tej stronie, niniejszym zgadzają się Państwo na użycie naszych plików cookies. Mogą Państwo także zarządzać plikami cookies poprzez wybranie ich z poniżej wymienionych opcji na niniejszej stronie według własnego uznania, ustawienia używanej przeglądarki.


Opisane ustawienia zazwyczaj będą znajdować się w “opcjach” lub “preferencjach” menu przeglądarki. W celu uzyskania szczegółowych informacji zalecane jest użycie opcji „pomoc”. 
Plikami cookies można zarządzać poprzez zmianę ustawień przeglądarki. Szczegóły na ten temat mogą Państwo znaleźć na stronach dystrybutorów poszczególnych przeglądarek. 

 

Mozilla Firefox: http://support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka 
Internet Explorer: http://support.microsoft.com/kb/196955/pl  
Google Chrome: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647 
Opera: http://help.opera.com/Linux/9.22/pl/cookies.html 
Safari: http://support.apple.com/kb/ph5042

 1. DODATKOWE PYTANIA
 2. Wszelkie dodatkowe pytania prosimy wysyłać na adres sklep@leclercjaroslaw.pl.
 3. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności. Użytkowników obowiązuje aktualna Polityka Prywatności.
 4. W razie jakichkolwiek pytań dot. zapewnienia bezpieczeństwa danych osobowych podajemy Państwu bezpośredni kontakt do administratora bezpieczeństwa informacji:

Krystian Erens – Inspektor Ochrony Danych Osobowych

Tel. dyżurny: +48 792 700 993 (opłata za połączenie zgodna z cennikiem Państwa operatora)

 

Logowanie

Succes
Error
Info

Header

Wybierz
GOTOWE
Przesuń w lewo by podejrzeć koszyk
Przesuń w prawo by otworzyć menu

Dołącz produkty do zamówienia

Dołącz produkty do zamówienia Wybierz numer zamówienia aby dołączyć do niego produkty z koszyka

Komunikat

Przepraszamy, w chwili obecnej niestety nie dysponujemy wolnymi terminami dostaw. Kolejne wolne terminy pojawią się dziś o północy.

Skompletowane już teraz zamówienie, zostanie zapamiętane i po pojawieniu się nowych wolnych terminów będzie można dokończyć proces zamawiania. W przypadku zmian niektórych cen wartość zamówienia zostanie przeliczona.
Rozumiem