Telefon

Infolinia: 885 403 130 (pn-so 7:00-21:00)

Koszyk jest pusty, dodaj produkty a pojawią się one w tym miejscu.
Waga: (0.00 kg)
Suma: 0
Do darmowej dostawy brakuje: 0
Terminy dostawy Sprawdź termin dostawy
Płatności VISA
Płatności Mastercard
Płatności przelewem bankowym
Płatności ecard
Potrzebujesz pomocy? Zadzwoń: 885 403 130 lub napisz do nas
Menu mobilne
Ulubione
0
Koszyk
0
Powrót
Powrót

Kawa Bistro E.Leclerc

REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO „KAWA BISTRO E.LECLERC”

 

 

Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem Programu Lojalnościowego „Kawa Bistro E.Leclerc” jest Jarosławdis spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 45/79, 00-347 Warszawa, NIP: 5252675059.
 2. Program jest skierowany dla osób dokonujących zakupów w bistro działającym przy hipermarkecie E.Leclerc zlokalizowanym w Galerii Stara Ujeżdżalnia, ul. Sikorskiego 2A, 37-500 Jarosław.
 3. Celem Programu jest nagradzanie klientów nabywających kawy w Bistro E.Leclerc.
 4. Niniejszy regulamin stanowi podstawę działania Programu, jak również określa prawa i obowiązki jego Uczestników. Uczestnictwo w Programie jest dobrowolne i równoznaczne z akceptacją przez Uczestnika regulaminu w całości.

 

Definicje

Ilekroć w regulaminie jest mowa o:

 • Programie – rozumie się przez to Program Lojalnościowy „Kawa Bistro E.Leclerc” organizowany przez Jarosławdis spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością;
 • Organizatorze – rozumie się przez to Jarosławdis spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością;
 • Bistro E.Leclerc – rozumie się przez to bistro działające przy hipermarkecie E.Leclerc zlokalizowanym w Galerii Stara Ujeżdżalnia, ul. Sikorskiego 2A, 37-500 Jarosław;
 • Karcie – rozumie się przez to papierową kartę do zbierania pieczątek, która służy jako dowód uczestnictwa w Programie;
 • Uczestniku – rozumie się przez to osobę dokonującą zakupów w Bistro E.Leclerc, która przystąpiła do Programu na zasadach określonych w niniejszym regulaminie.

 

Podstawowe zasady Programu

 1. W ramach Programu Uczestnik gromadzi pieczątki za każdą zakupioną kawę w Bistro E.Leclerc, a następnie po zebraniu pieczątek Uczestnik może je wymienić na dowolną kawę na zasadach opisanych w niniejszym regulaminie.
 2. W przypadku, gdy Uczestnik posiada więcej niż jedną Kartę, mogą one zostać złączone w jedno konto. W tym celu Uczestnik powinien przedstawić wszystkie Karty pracownikowi Bistro E.Leclerc i poprosić o przeniesienie wszystkich pieczątek na jedną Kartę.
 3. Prawo do korzystania z Karty, w szczególności do wymiany pieczątek na kawę, ma każdy, kto przedstawi wypełnioną Kartę pracownikowi Bistro E.Leclerc.

 

Uczestnictwo

 1. Do Programu przystąpić może osoba pełnoletnia, jak i osoba, która nie ukończyła 18. roku życia.
 2. Każdy Uczestnik ma prawo do dowolnej liczby kart lojalnościowych.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do odrzucenia Karty przedstawionej przez Uczestnika w uzasadnionych przypadkach, w szczególności:
 • gdy istnieje podejrzenie, że pieczątki na Karcie zostały podrobione i nie odpowiadają standardowym pieczątkom używanym w Bistro E.Leclerc;
 • gdy Karta uległa zniszczeniu lub została podarta.

 

Karta

 1. Każdy Uczestnik przystępujący do Programu otrzymuje Kartę.
 2. Karta umożliwia Uczestnikowi gromadzenie pieczątek przyznawanych za zakup dowolnej kawy dostępnej w Bistro E.Leclerc wg zasad opisanych poniżej.
 3. Karta umożliwia Uczestnikowi wymianę zgromadzonych pieczątek wg zasad opisanych poniżej.

 

System przyznawania pieczątek na koncie Uczestnika

 1. Organizator zobowiązuje się przyznawać Uczestnikowi pieczątki za nabycie dowolnej kawy (małej lub dużej) w Bistro E.Leclerc.
 2. Jedna pieczątka odpowiada jednej zakupionej kawie.
 3. Pieczątki są przystawiane na Kartę podczas zakupu.
 4. W sytuacji, gdy Karta zaginie lub zostanie skradziona, pieczątki zdobyte przez Uczestnika nie podlegają odtworzeniu.

 

Wymiana pieczątek na kawy

 1. Po zebraniu 5 pieczątek, Uczestnikowi przysługuje prawo odebrania dowolnej darmowej kawy (małej lub dużej).
 2. Warunkiem odbioru darmowej kawy jest stawienie się w Bistro E.Leclerc i przekazanie pracownikowi Karty z zebranymi pieczątkami.
 3. Za odbiór darmowej kawy Uczestnikowi nie przysługuje prawo do otrzymania pieczątki na Kartę.
 4. Pieczątki zebrane na koncie Uczestnika nie podlegają wymianie na gotówkę ani na żaden inny produkt z oferty Bistro E.Leclerc.

 

Wyłączenie z Programu

Z Programu wyłączona jest kawa mrożona, to jest zakup kawy mrożonej nie uprawnia Uczestnika do otrzymania pieczątki na Kartę, jak też Uczestnik nie może odebrać darmowej kawy mrożonej w zamian za pieczątki zebrane na Karcie.

 

Okres trwania Programu

 1. Program trwa do dnia 31 sierpnia 2022 r., to jest dzień ten jest ostatnim dniem, w którym Uczestnik może otrzymać pieczątki na Kartę za zakup kawy, jak też może odebrać darmową kawę w zamian za pieczątki zebrane na Karcie.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do zakończenia Programu w każdej chwili, przed terminem określonym powyżej.
 3. W przypadku zakończenia Programu przed terminem określonym powyżej, Organizator umieści  informację o tym fakcie w Bistro E.Leclerc oraz na stronie internetowej https://leclercjaroslaw.pl/.
 4. W przypadku zakończenia Programu przed terminem określonym powyżej, Uczestnik będzie mógł wymienić zebrane pieczątki na kawę, pod warunkiem, że zebrał ich odpowiednią liczbę, w terminie 7 dni od daty zakończenia Programu. W przeciwnym razie pieczątki zostaną unieważnione.

 

Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy regulamin zostanie udostępniony w Bistro E.Leclerc oraz na stronie internetowej https://leclercjaroslaw.pl/.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu. Zmiany wchodzą w życie z dniem ich ogłoszenia.

W kwestiach nieuregulowanych w regul

Logowanie

Succes
Error
Info

Header

Wybierz
GOTOWE
Przesuń w lewo by podejrzeć koszyk
Przesuń w prawo by otworzyć menu

Dołącz produkty do zamówienia

Dołącz produkty do zamówienia Wybierz numer zamówienia aby dołączyć do niego produkty z koszyka

Komunikat

Przepraszamy, w chwili obecnej niestety nie dysponujemy wolnymi terminami dostaw. Kolejne wolne terminy pojawią się dziś o północy.

Skompletowane już teraz zamówienie, zostanie zapamiętane i po pojawieniu się nowych wolnych terminów będzie można dokończyć proces zamawiania. W przypadku zmian niektórych cen wartość zamówienia zostanie przeliczona.
Rozumiem